Změna objednávky

Vzniklou kupní smlouvu která vznikne na základě Vaší objednávky (včetně sjednané ceny) lze změnit nebo zrušit pouze na základě dohody obou stran, na základě zákonných důvodů a na základě důvodů uvedených v tomto odstavci.

Změnou kupní smlouvy není dotčen ani odvolán souhlas kupujícího s Všeobecnými obchodními podmínkami e-shopu a souvisejícími dokumenty.

Kupující má právo kupní smlouvu zrušit, nebo ji změnit, před tím, než je zahájena její expedice. Toto právo kupujícího může být omezeno na základě písemné dohody smluvních stran.

Potřebujete-li Zrušit nebo změnit objednávku dodržujte prosím uvedený postup:

  1. Zjistíte-li po odeslání objednávky, že v ní chcete provést změnu, nebo že ji chcete zrušit, učiňte tak neprodleně.
     
  2. Změnit, nebo zrušit kupní smlouvu (objednávku) je možné dříve, než je zahájena její expedice. O zahájení expedice jste vždy informováni e-mailem nebo telefonicky na kontakty uvedené v objednávce.
     
  3. Zrušení kupní smlouvy i změny v ní je třeba provést písemně e-mailem nebo telefonicky.Je-li změna objednávky provedena telefonicky, zašle prodávající upravenou kupní smlouvu kupujícímu na jeho e-mailovou adresu. Změny budou platné od okamžiku, kdy prodávající obdrží písemný souhlas kupujícího s provedenou změnou smlouvy.