Reklamační list

Provozovatel (adresát): Leoš Zemánek – Modelarskysvet.cz, Sokolská 425, 67963 Velké Opatovice, IČ: 74581244, zapsán v živnostenském rejstříku Městský úřad Boskovice. 

Poštovní a korespondenční adresa: Leoš Zemánek, Sokolská 425, 67963 Velké Opatovice.

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto reklamuji/reklamujeme (*) toto zboží:

doplňte podle prodejního dokladu kód zboží: ....................................... *)

výrobní číslo (existuje-li): ..................................................................................................................................................*)

název zboží: ....................................................................................................................................................................*)

 

Popis závady:......................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................*)

 

Obsah balení zaslaného zboží:..............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................*)

 

Preferovaný způsob vyřízení reklamace: Výměna  -  Oprava *)

 

Datum nákupu: __.__.____ *)

Číslo kupní smlouvy: ............................................................*)

Číslo prodejního dokladu: .....................................................*)

 

Reklamující: *)

Jméno: ................................................

Příjmení: ................................................

Ulice a č.p./orientační: ................................................

Město: ...............................................

PSČ: ........................

Tel.č.: ........................................

e-mail: .............................................................................

 

Podpis ....................................................................
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

Datum:__.__.____ *)

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.